شرکت ایده پردازان وطن برگزیده سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی