شرکت ایده پرازان وطن برگزیده سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی