تولید قطعات صنعتی

تولید قطعات صنعتی

از توانمندی های شرکت ایده پردازان وطن، تدوین تکنولوژی تولید قطعات مختلف صنعتی است. در این زمینه این شرکت علاوه بر مشاوره در زمینه تدوین و انتقال تکنولوژی قطعات صنعتی، توانایی طراحی و اجرای کامل خطوط تولید قطعات را نیز در اختیار دارد.