دستگاه رزوه زنی لوله (صنعت نفت و گاز)

دستگاه رزوه زنی لوله (صنعت نفت و گاز)

دستگاه رزوه زنی لوله

این شرکت سازنده دستگاه های روزه زنی لوله های جداری و مغزی حفاری نفت است. بنا به سفارش مشتری دستگاه رزوه زنی تا قطر 20 اینچ که پرکاربردترین محدوده لوله های حفاری است ساخته می شود.همچنین این شرکت به ارائه خدمات برای رزوه زنی لوله های حفاری می پردازد