تعمیر تجهیزات صنعتی پیشرفته

تعمیر تجهیزات صنعتی پیشرفته

با توجه به چهار گروه تخصصی، خدمات تعمیرات تجهیزات قسمت های هیدرولیکی، کنترلی و مکاترونیکی و مکانیکی تجهیزات پیشرفته صنعتی در اسرع وقت ارائه می گردد. یکی از تجهیزات پیشرفته ای که این شرکت به عنوان تنها تعمیر کننده آن شناخته شده است، اسپیندل های پرسرعت است.