در صنعت پتروشیمی

کاربردهای فلوفرم در صنعت پتروشیمی

 لوله ها در این صنعت عمدتاً از مواد سوپر آلیاژ و اینکونل و مواد مشابه هستند و برای بخار فوق گرم و تجهیزات در ارتباط با بخار استفاده می شوند. روش استاندارد ماشینکاری لوله ها با ضخامت 90 میلیمتر و کاهش آن به ضخامت در حد 20 تا 35 میلیمتر است. با دستگاه فلوفرم فوق سنگین، نیازی به این حجم زیاد ماشینکاری نیست و صرفه جویی زیادی در متریال مصرفی می شود.

در نیروگاه های گرمایشی نیز، لوله های منتهی به توربین ها، لوله های تا قطر 800 میلیمتر و ضخامت 35 میلیمتر و از متریالهای زیر مورد استفاده قرار می گیرند

صنعت مواد غدایی
صنعت خودرو
صنعت هوا و فضا
صنعت لوله سازی
صنعت پتروشیمی
صنعت نفت و گاز